Seiteninhalt

Het Casimirianum

Of 'Casi' zoals het genoemd wordt door de mensen uit Neustradt is een juweel van architectuur dankzij de combinatie tussen Gothische en Renaissancistische bouwstijlen. Graaf Johan Casimir uit de Pfalz stichtte een Calvinistisch theologisch college in 1578 als alternatief voor de Lutherse universiteit in Heidelberg.

Helaas werd de universiteit na vijf jaar al gesloten. Desondanks werd het een belangrijke plek in de geschiedenis van het calvinisme, omdat de professoren die het calvinisme promoten tijdens de heerschappij van Louis VI en weigerden zich te bekeren tot de religie van Luther, van Heidelberg naar Neustadt verhuisden om daar les te geven. Het Casimirianum was in die korte tijd het de belangrijkste calvinistische universiteit van Europa.

Boven de ingang is een oud gezegde ingebeiteld. DEO ET MUVSIS SACRVM - de lijspreuk van de humanisten in die tijd.

De oudste taalschool van Neustadt, het Kurfürst-Ruprecht Gymnasium was ook gebaseerd op de tradisies van het Casimirianum.